Systémové klávesové skratky:

 

Príkaz Klávesová skratka
Nápoveda systému Windows F1
Editovanie názvu objektu F2
Vyhľadávanie súborov, zložiek a počítačov F3
Skočí do poľa adresa v IE alebo v programe prieskumník F4
Obnoví aktuálne okno programu a v IE aktualizuje stránku F5
V programe prieskumník dochádza k prepínaniu medzi jednotlivými časťami okna ( menu, adresa, objekty) F6
Odstránenie dokumentu alebo textu Delete
Otvorí Štart menu CTRL+Esc
Vyberie všetky položky v okne CTRL+A
Podržaním klávesy CTRL a klikaním na objekty sa začnú postupne označovať CTRL+ľavý klik myši
Otvorí práve vybrané položky CTRL+O
Presunie kurzor na ďaľší riadok s textom CTRL+šípka hore alebo dole
Presun na ďalšie slovo CTRL+šípka všavo alebo vpravo
Prepína medzi nainštalovanými klávesicami CTRL+Shift
Zobrazenie zložky o úroveň vyššie Backspace
Ukončuje úlohu, vyvolá správcu systému CTRL+ALT+Delete
Zmaže označený súbor alebo zložku CTRL+D
Skopíruje aktuálne okno do schránky Windows ALT+Print Screen
Zobrazia sa vlastnosti označeného objektu ALT+Enter
Prepnutie do naposledy používaného okna, pridržaním sa zobrazia všetky otvorené okná ALT+TAB
Prepínanie medzi oknami v poradí, v ktorom boli spustené ALT+ESC
Ukončenie okna alebo programu ALT+F4
Presunie sa k ďalšej položke v okne programu TAB
Presunie sa k predošlej položke SHIFT+TAB
Zmaže zložku alebo súbor bez presunutia do koša SHIFT+Delete
Storno práve prebiehajúcej akcie ESC

 

Programové klávesové skratky:

 


Príkaz Klávesová skratka
Skopíruje objekt alebo text CTRL+C
Vystrihne objek alebo text do schránky CTRL+V alebo CTRL+Insert
Vloženie objektu alebo textu do schránky CTRL+X
Krok späť CTRL+Z
Uložiť CTRL+S
Zmena štandartdného písme na Bold ( tučné) CTRL+B
Zmena štandartdného písme na Underline (podčiarknuté) CTRL+U
Zmena štandartdného písme Italic (kurzíva) CTRL+I
Rozbalí položku Nápoveda ALT+V
Rozbalí položku Nástroje ALT+N
Rozbalí položku Obľúbené ALT+O
Rozbalí položku Zobraziť ALT+Z
Rozbalí položku Úpravy ALT+A

 

Všeobecné klávesové skratky:

 

Príkaz Klávesová skratka
Aktivuje panel ponuky v programoch alebo oknách F10
Zobrazí miestnu ponuku v danom programe SHIFT+F10
Vyvolá systémovú ponuku aktívneho okna. Môžete tam prevádzať tieto funkcie: obnoviť, minimalizovať, zavrieť... ALT+Space
Otvorí ponuku lišty ALT+šípka
Zavrie podrodičovské okná CTRL+F4
Prepínanie medzi podrodičovskými oknami ALT+F6

 

Klávesové skratky s klávesou Windows:

 


Príkaz Klávesová skratka
Vyvolanie ponuky Štart Windows
Vyvolanie okna Spustiť Windows+R
Zmena užívateľa Windows+L
Minimalizácia všetkých otvorených okien do lišty Windows+M
Maximalizácia všetkých okien Shift+Windows+M
Nápoveda systému Windows Windows+F1
Otvorí prieskumníka Windows Windows+E
Otvorí dialogové okno Vyhľadávanie Windows+F
Minimalizácia a Maximalizácia všetkých okien Windows+D
Otvorí okno pre hľadanie počítača CTRL+Windows+F
Prepínanie súčasti v nástrojovej lište CTRL+Windows+TAB
Prepínanie okien, bežiacich v hlavnej lište Windows+TAB
Otvorí okno s informáciami o systéme Windows+Break

 

Klávesové skratky pre Windows 10:

 


Príkaz Klávesová skratka
Otvorí menu Štart, prípadne Štart screen Windows
Spustí náhľad spustených úloh Windos + Tab
Hlasové vyhľadávanie s Cortanou Windows + Q
Vyhľadávanie s Cortanou Windows + S
Otvorí nastavenia systému Windows + I
Otvorí centrum akcií Windows + A
Uzamkne zariadenie Windows + L
Vytvorí novú virtuálnu plochu Windows + Ctrl + D
Zruší aktuálnu virtuálnu plochu Windows + Ctrl + F4
Prepínanie medzi virtuálnymi plochami Windows + Ctrl + [Doľava]/[Doprava]
Zmena polohy aplikácie na ploche Windows + [Doľava]/[Doprava]/[Hore]/[Dole]
Zdieľať obsah Windows + H
Pripojenie k bezdrôtovým obrazovkám a audio zariadeniam Windows + K
Otvorí kontextové menu tlačidla Štart Windows + X
Otvorí herné centrum s nástrojmi na vytvorenie videa či snímok obrazovky Windows + G
Zobrazí plochu (minimalizuje aplikácie) Windows + D
Otvorí prieskumník Windows + E
Zobrazí výber zmeny jazyka klávesnice Windows + Medzerník
Presunie aktuálne okno zo súčasného monitora na druhý Windows + Shift + [Left]/[Right]
Prepínanie medzi programami pripnutými na paneli úloh Windows + [1]/[2]/[3]/[…]
Otvorí možnosť zadania príkazu (Spustiť) Windows + R
Možnosti premietania obrazovky Windows + P
Prepínanie medzi aplikáciami Alt + Tab
Prispôsobenie veľkosti okna Alt + Medzerník
Zavrie aktuálnu aplikáciu. Na ploche ponúkne možnosti napájania Alt + F4

 

 

TOPlist     IP

     Odkaz na e-mail