Funkčné klávesy:

 


Príkaz Klávesová skratka
Nápoveda F1
Opakovanie poslednej akcie F4
Nájsť a nahradiť ( prejsť na ) F5
Kontrola pravopisu F7
Automatický výber a jeho rozširovanie F8
Prejsť na hlavné menu F10
Voľba príkazu Uložiť ako F12

 

Funkčné klávesy + ALT:

 


Príkaz Klávesová skratka
Ukončenie aplikácie Word ALT + F4
Spustenie makra ALT + F8
Spustenie editoru jazyka visual Basic ALT + F11
O krok späť ALT + BackSpace

 

Funkčné klávesy + CTRL:

 


Príkaz Klávesová skratka
Označiť celý dokument Ctrl + A
Tučné písmo Ctrl + B
Označenú časť skopíruje do schránky Ctrl + C
Zarovannie na stred Ctrl + E
Zobrazí okno Nájsť Ctrl + F
Zobraziť okno Nahradiť Ctrl + G
Text zmení na kurzívu Ctrl + I
Otvorí nový dokument Ctrl + N
Okno pre otvorenie dokumentu Ctrl + O
Vytlačí dokument Ctrl + P
Uloží aktuálny dokument Ctrl + S
Označený text zmení na podčiarktnutý Ctrl + U
Za kurzor vloží to čo máme v schránke Ctrl + V
Zavrieť dokument Ctrl + W
Vystrihnúť označený text a uložiť ho do schránky Ctrl + X
Kurzor presunie na koniec dokumentu Ctrl + END
Kurzor presunie na začiatok dokumentu Ctrl + HOME
Vloží natvrdo koniec stránky Ctrl + ENTER

 

Funkčné klávesy + SHIFT:

 


Príkaz Klávesová skratka
Koniec riadku Shift + ENTER
Značí od pozície kurzoru až do konca riadku Shift + END
Označí od pozície kurzoru až do začiatku riadku Shift + HOME
Označí znak od pozície kurzoru vpravo či vľavo Shift + šípka (vpravo, vľavo)

 

Funkčné klávesy + CTRL + SHIFT:

 


Príkaz Klávesová skratka
Vloží tvrdú medzeru Ctrl + Shift + Mezerník
Označí od pozície kurzoru až do konca dokumentu Ctrl + Shift + END
Označí od pozície kurzoru až do začiatku dokumentu Ctrl + Shift + HOME

 

TOPlist     IP

     Odkaz na e-mail